Ufność jest niezwykle ważną cechą urzeczywistnienia, a często nieco bagatelizowaną czy odstawianą na boczny tor w porównaniu choćby z taką miłością, szczęściem czy bogactwem :)

Bez ufności trudno jest poczuć się bezpiecznie i dobrze w swoim życiu.

Jak tu bowiem zbudować porządne poczucie bezpieczeństwa bez zaufania do biegu życia, do Boskiego wsparcia, ochrony i genialnych planów na nas i przede wszystkim bez zaufania do siebie, do swoich decyzji i nastawień?

A to właśnie w zaufaniu rodzi się głęboka, szczera i intymna więź z Bogiem czy z samym sobą. To zaufanie oczywiście na początku nigdy nie będzie pełne, ale niech będzie w tym wszystkim chociaż małe ziarenko ufności, które z czasem – odpowiednio pielęgnowane – ładnie zakiełkuje.

Jeśli będziemy od Boga oczekiwać różnych rzeczy, ale jednocześnie nie włożymy w to wszystko chociaż odrobiny zaufania do Jego mądrości i działań w naszym życiu, to mamy dużą szansę na rozczarowanie i zniechęcenie.

Nie mylmy też zaufania z naiwnością czy nieprzytomnym oszukiwaniem się. Prawdziwa ufność rodzi się w sercu człowieka, który szczerze kocha siebie i dobrze sobie życzy. Zdrowe, silne duchowo serce to ufne serce :)

Komentarze są zamknięte.