Opis

Boski spokój to stan totalnej akceptacji rzeczywistości. To poczucie, że wszystko jest właściwe, że wszystko jest na swoim miejscu. To poczucie, że nic nie musimy, ale możemy praktycznie wszystko. Nie ma żadnych napięć, przymusów, presji, konieczności – jest tylko błogi przepływ życia.

Im mniej ego ma do powiedzenia, tym większego spokoju doświadcza dusza :)

Spokój świetnie się uzupełnia i wspiera obustronnie z bezpieczeństwem. Praca nad jedną z tych cech, zauważalnie pomaga wzmocnić drugą.

Uczucie spokoju przejawia się na wszystkich poziomach naszego istnienia – doświadczać go możemy w fizycznym ciele, w uczuciach czy w umyśle. Urzeczywistniony spokój na wszystkich płaszczyznach naszego istnienia jednocześnie staje się niezwykle błogim, wszechogarniającym uczuciem.

Jak się przejawia zblokowanie

Nerwice, napięcia, niepokój, stres, walka z rzeczywistością, próby zmieniania czegoś na siłę, itp.

Typowe wzorce blokujące cechę

Wzorzec: Przekonanie że spokój jest nudny, monotonny

Jak pracować: Odreagowanie wzorców znudzenia i otępienia, uwolnienie od przywiązania do mnożenia emocji i doświadczeń, zauważenie ile wysiłku i napięć za tym idzie, kontemplacja spokoju i zauważenie, jak niezwykle przyjemnym i błogim doświadczeniem jest Boski spokój.

***

Wzorzec: Brak akceptacji dla siebie, świata, innych, Boga i wynikające z tego misje, przymusy, walka i inne napięcia

Jak pracować: Dojść do przyczyn braku akceptacji, zobaczyć na czym się to opierało

Przykłady afirmacji

„Mogę doświadczać spokoju na co dzień”
„Spokój staje się moim naturalnym stanem”
„Stan spokoju jest dla mnie ciekawy, atrakcyjny i przyjemny”