Opis

Boski szacunek wyrasta z akceptacji, która jest jego podstawą. Bez akceptacji nie ma szacunku.

Szacunek jako słowo ma wiele znaczeń. W kontekście Boskich cech urzeczywistnienia rozumiem go przede wszystkim jako uznanie (siebie, drugiego człowieka, świata, itd.). Szanując kogoś uznajemy więc jego prawdziwą, Boską wartość w oderwaniu od ego, które jest tylko sztucznym konstruktem i nie ma nic wspólnego z prawdą o tym człowieku.

Kiedy więc postrzegamy drugiego człowieka uczuciami, postrzegając jego Boskość i nie oceniamy jego ego tak, jakby było ono prawdą o tym człowieku – wtedy okazujemy mu szacunek. Cudze ego można postrzegać, a nawet oceniać, ale chodzi o to, aby nie utożsamiać tej osoby z nim, aby być świadomym tym, że ta osoba z natury taka nie jest.

Postrzegając ludzi w ten sposób, uznajemy ich Boską naturę i dajemy im prawo do wszystkiego co najlepsze, bez jednoczesnego oczekiwania żeby spotkało ich coś oderwanego od Boskich doświadczeń (kara, wina, zemsta, itp.)

Kiedy przejawiamy Boski szacunek to wtedy nasza Boskość wchodzi w interakcje z cudzą Boskością. Kiedy ten szacunek zanika, to wtedy jest już interakcja jednego ego z drugim.

Jak się przejawia zblokowanie

Postrzeganie innych istot (i siebie) przez pryzmat ich (swojego) ego. Postrzeganie konkretnych osób jako mniej lub bardziej wartościowych ze względu na status społeczny, kolor skóry, poglądy, popełnione czyny czy z jakichkolwiek innych powodów.

Brak szacunku utwierdza nas w ciągłym wartościowaniu siebie i wszystkich wokół, co prowadzi do wielu gierek i manipulacji, żeby np. innych umniejszyć, a siebie dowartościować.

Typowe wzorce blokujące cechę

Wzorzec: Przekonanie że „na szacunek trzeba sobie zasłużyć”, co prowadzi do warunkowania szacunku umysłem, zamiast swobodnego doświadczania.

Jak pracować: Uwolnić się od wyobrażeń, że szacunek można okazywać tylko wtedy, gdy są spełnione określone warunki. Uczyć się postrzegać innych ludzi z poziomu ich Boskości, a nie ego.

***

Wzorzec: Niska samoocena, brak szacunku do siebie, a tym samym brak prawdziwego szacunku do innych (wywyższanie innych kosztem umniejszania siebie nie ma nic wspólnego z szacunkiem)

Jak pracować: Podnosić samoocenę, uzdrawiać relację z sobą, odkrywać swoją prawdziwą wartość i szanować ją (przerobić zasługiwanie na szacunek). Im bardziej szanujemy siebie, tym naturalniej przychodzi nam szacunek dla innych.

Przykłady afirmacji

  • „Szanuję siebie”
  • „Mogę szanować siebie”
  • „Zasługuje na szacunek”
  • „Otwieram się na szacunek”
  • „Mam prawo do bycia traktowanym z szacunkiem”