Opis

Boska otwartość to stan ciągłego przyzwolenia na przepływ tego co Boskie, w każdej sferze naszego istnienia.

W otwartości nie chodzi o to, aby przyjmować wszystko jak leci, ale jedynie to co jest Boskie lub przynajmniej współgra z Boskimi energiami. Człowiek, który sypia z kim popadnie, zawsze chętnie wpadnie na każdą imprezę czy przyjmie każdą używkę jaką mu zaproponują nie przejawia Boskiej otwartości. Człowiek prawdziwie otwarty przyjmuje tylko to, co jest dla niego dobre i korzystne (albo chociaż neutralne).

Otwartość przejawia się na każdym poziomie naszego istnienia i to ona decyduje o tym czy czegoś doświadczamy czy też nie. Nie da się doświadczyć czegoś, na co nie jesteśmy otwarci!

Otwartość lub jej brak doświadczamy w każdej interakcji z innymi istotami, w wyrażaniu siebie, przyjmowaniu i dawaniu, czuciu i myśleniu – tak naprawdę w każdym przejawie naszego istnienia.

Warto też spojrzeć na otwartość z nieco innej perspektywy:
Przejawianie tego co Boskie świadczy o naszej otwartości, a doświadczanie np. cierpienia czy nienawiści świadczy z kolei o zamknięciu (na Boskość). Kiedy więc cierpimy, to nie tyle jesteśmy otwarci na cierpienie, co po prostu jesteśmy zamknięci na miłość :) Logicznie oba stwierdzenie są równie prawidłowe, a patrząc na sytuacje z punktu widzenia tego drugiego – widzimy to szerzej.

Chodzi bowiem o to, że gdy np. cierpimy to nie dlatego, że w głębi siebie jesteśmy naprawdę na to cierpienie otwarci, ale dlatego że nie jesteśmy wystarczająco otwarci na Boskość. To nie po cierpienie nasza dusza sięga, ale doświadcza go jako efekt niedostatecznej otwartości na Boskość.

Może się to wydawać nieco skomplikowane, więc temat warto sobie przemedytować :)

Jak się przejawia zblokowanie

Zamknięcie na to co Boskie, a więc wszelkie podatności i intencje do niekorzystnych, negatywnych doświadczeń.

Brak otwartości w dowolnej sferze sprawia, że nie jesteśmy w stanie jej swobodnie przejawiać. np. brak otwartości na ludzi sprawia że mamy problem z nawiązywaniem relacji, a brak otwartości w wyrażaniu siebie prowadzi do problemów np. z przemawianiem wśród ludzi.

Brak otwartości sprawia, że wszędzie tam gdzie mogłyby się pojawić i działać Boskie energie – pojawiają się blokady, które to sabotują lub całkowicie uniemożliwiają prowadząc do spaczeń, cierpienia, braku i innych nieprzyjemności.

Typowe wzorce blokujące cechę

Wzorzec: Odcięcie od siebie i swojej intuicji.

Jak pracować: Pogłębiać kontakt ze sobą, poznawać swoje odczucia i uczyć się kierować nimi.

Przykłady afirmacji

  • „Otwieram się/ mogę otworzyć się na…”
  • „To bezpieczne i korzystne, gdy otwieram się na…”
  • „Otwartość na … jest dla mnie naturalna i korzystna”

W miejsce kropek wpisujemy to, na co jesteśmy zamknięci.