Opis

Życzliwość czyli przyjazne usposobienie skierowanie zarówno do siebie jak i do całej reszty świata.
Wiąże się z tendencją do dobrego życzenia sobie i innym.

Życzliwość wyrasta z akceptacji, bez niej ciężko o przejawianie tej cechy.

Osoby życzliwe mają w sobie naturalny magnetyzm, który przyciąga ludzi. Każdy w głębi serca lubi być w otoczeniu istot, które mu dobrze życzą.

Boska życzliwość jest bezwarunkowa, okazywana jest spontanicznie, bez żadnych zimnych kalkulacji na zasadzie „ten coś dla mnie zrobił, to będę mu dobrze życzył”. Życzymy dobrze innym ludziom, bo jest to po prostu dla nas naturalne i przyjemne. Płynie to do wszystkich Bożych istot, bez żadnej selekcji, ponieważ w oczach Boga są one równe.

Praktykowanie życzliwości wobec osób co do których czujemy negatywne emocje, pomaga nabrać dystansu i odpuścić. Praktykowanie życzliwości wobec siebie pomaga uwolnić się od negatywnych emocji i odbudować miłość do siebie.

Życzliwość jest piękną, wspierającą cechą i warto o nią zadbać.

Jak się przejawia zblokowanie

W stosunku do siebie i innych: chłód, jadowitość, kąśliwość, nieuprzejmość, gruboskórność, itp. W skrajnych przypadkach oziębłość, podłość, bezduszność, surowość, a nawet okrucieństwo.

Osoby pozbawione życzliwości lubią często obgadywać innych, ekscytują się cudzym nieszczęściem, mają tendencje do dosrywania ponad miarę swoim wrogom, lubią się mścić i klątwić. W skrajnych przypadkach czerpią uciechę i satysfakcje z cudzego nieszczęścia, dowartościowują się w ten sposób.

Typowe wzorce blokujące cechę

Wzorzec: Brak miłości do siebie. Osoby z zamkniętym sercem łatwo poddają się wzorcom nieżyczliwości.

Jak pracować: Otwierać serce, leczyć zranienia, dawać sobie coraz więcej miłości

***

Wzorzec: Poczucie skrzywdzenia przez innych, zaślepienie emocjami zranienia. Wchodząc w rolę ofiary stawiamy innych jako katów, tych złych i winnych. Ciężko jest przejawiać życzliwość wobec osób, z których robimy zło wcielone.

Jak pracować: Przepracować wzorce ofiary, przebaczyć i odpuścić katom, dostrzec swoje i ich intencje do tego wszystkiego, zobaczyć w nich Dzieci Boże.

***

Wzorzec: Wzorce odrzucenia – mając je prowokujemy ludzi do tego, aby nas odrzucali, co za bardzo się kłóci z naturalną życzliwością, która przyciąga ludzi. Osoby ze wzorcami odrzucenia mają problemy z okazywaniem życzliwości (zblokowanie np. z powodu nieśmiałości) co wcale nie musi się wiązać od razu z okazywaniem nieżyczliwości (często idzie to w kierunku po prostu wycofania). Część osób z tymi wzorcami próbuje okazywać innym życzliwość, aby ich do siebie zachęcić, ale często to jest działanie sztuczne i nieszczere (chcemy uwagi i akceptacji, to nie płynie z serca) co ludzie wyczuwają i och od tego odrzuca, co oczywiście pomaga w realizacji bycia odrzucanym przez innych.

Jak pracować: Poukładać sobie relację z samym sobą, nauczyć się akceptacji i miłości dla siebie, okazać sobie życzliwość – relacje z innymi są odbiciem właśnie tej relacji z samym sobą.

Przykłady afirmacji

  • „Jestem/mogę być życzliwy wobec siebie”
  • „Jestem/mogę być życzliwy wobec innych”
  • „Otwieram się na szczerą życzliwość”
  • „Doświadczanie życzliwości jest dla mnie korzystne”
  • „Świat jest mi życzliwy, ludzie są mi życzliwi”