Opis

Zgoda jako Boska cecha jest stanem wewnętrznej jedności i porozumienia, która przejawia się jako spokój i harmonia w sobie. To zaś przekłada się na pełną zgodę ze światem zewnętrznym.

Zgoda to stan wolności od wewnętrznych sprzeczności, od walki jednych części naszego ego z innymi jego częściami.

Na przestrzeni wcieleń zbieramy wiele doświadczeń, a w wyniku naszej nieświadomości kończy się to często gromadzenie różnych obciążeń. Jedne skrajności prowadzą nas prędzej czy później do drugich, a nie uzdrowione – często się w nas ugruntowują. To sprawia, że często mamy skrajne obciążenia – np. wzorce kata i ofiary, celibat i rozwiązłość seksualna, wyrzeczenia pieniędzy i dążenie do nich za wszelką cenę.

Gdyby te wszystkie części naszej osobowości doszły do głosu w tym samym momencie to skończyło by się to pewnie chorobą psychiczną. Z reguły jest tak, że aktywne są te części naszego ego, które współgrają z tym co akurat odtwarzamy w danym życiu czy momencie życia. Okazjonalnie jednak te sprzeczne części ego również dochodzą do głosu i wtedy pojawia się wewnętrzny konflikt.

Pomijając sprzeczne fragmenty ego, niezależnie od tego jakby to ego nie wyglądało – ono w całości jest sprzeczne z naszą Boską naturą. Dopóki więc posiadamy ego, nie urzeczywistnimy zgody w 100%.

Wszystko co oddziela nas od naszej Boskiej natury, stoi w konflikcie z tym, kim jesteśmy naprawdę. Tylko wybranie siebie prawdziwego jest drogą do pełnej, wewnętrznej zgody.

Poznając i przejawiając swoją prawdziwą naturę otwieramy się na Boską zgodę. Wszystko płynie w zgodzie z sercem, a w naszym życiu przejawia się pełna harmonia, spokój i miłość.

Wszelkie nasze konflikty ze światem, z innymi ludźmi, z Bogiem czy czymkolwiek co istnieje są odbiciem (często niebezpośrednim) naszej wewnętrznej zgody, a więc przejawiania siebie prawdziwego. Bycie sobą jest jedyną drogą do prawdziwego pogodzenia się ze światem. Każde oderwanie od siebie to dysharmonia, to niższe niż Boskie energie. A to przyciąga podobne, równie dysharmonijne i niskie energie z zewnątrz.

Jeśli macie problem z konfliktami z innymi ludźmi, nie możecie odpuścić czy przebaczyć – zacznijcie od pogodzenia się ze sobą. Reszta przyjdzie sama :)

Jak się przejawia zblokowanie

Konflikty wewnętrzne i zewnętrzne. To zazwyczaj wiąże się z narastającymi emocjami, które tworzą kolejne warstwy zaślepień i obciążeń, zacierają pierwotne przyczyny konfliktu. Im dłużej utrzymujemy stan wewnętrznej niezgody, tym bardziej się w tym wszystkim zakopujemy.

Typowe wzorce blokujące cechę

Wzorzec: Upór. Gdy jesteśmy uparci w podtrzymywaniu żali i emocji, gdy nie potrafimy odpuścić sobie i/lub innym to obciążenia tylko narastają, a poziom wewnętrznej niezgody rośnie zamiast maleć.

Jak pracować: Nauczyć się dystansu do siebie, do życia, do innych. Pracować nad odpuszczeniem i przebaczeniem. Dać sobie miłość.

***

Wzorzec: Silne traumy jako przyczyny niezgody. Jeśli przyczyną wewnętrznego konfliktu są bardzo traumatyczne przeżycia z przeszłości to często mocno uciekamy przed konfrontacją z nimi (nawet jeśli świadomie pracujemy różnymi metodami pracy z przeszłością). Bywa tak, że szukamy tej zgody w sobie, że chcemy się ze sobą pogodzić, ale nie potrafimy wejść w pewne trudne i bolesne przestrzenie w nas, a przez to pozostają one oderwane od nas co siłą rzeczy rodzi wewnętrzny konflikt.

Jak pracować: Oswajać się ze swoimi emocjami, uczyć się z nimi obchodzić. Stopniowo zagłębiać coraz trudniejsze i boleśniejsze tematy, ale na tyle na ile czujemy się na siłach. Równolegle dbać o zgłębianie miłości do siebie, dawanie sobie wsparcia, akceptacji i przebaczenia.

***

Wzorzec: Przyzwyczajenie do walk i konfliktów, karma wojownika. Niektóre osoby mają karmę opartą dość mocno na walce z innymi. Zazwyczaj jest to przejaw silnego, wewnętrznego konfliktu.

Jak pracować: Najpierw trzeba uwolnić się od zaślepień i przymusów walki, kompleksowo uzdrowić intencje do tematu, ponieważ bez tego ciężko będzie ruszyć do przodu. Równoległe pracować nad samooceną, niewinnością i miłością do siebie. Gdy to już z grubsza pójdzie – wprowadzamy spokój i harmonię, ugruntowujemy je bardzo mocno.

Przykłady afirmacji

  • „Już teraz mogę żyć w zgodzie ze sobą”
  • „Sam wiem czego chce”
  • „Rezygnuje z wszelkich konfliktów na rzecz Boskiej zgody we mnie”
  • „Otwieram się na spokój i zgodę w relacjach z ludźmi”
  • „Wybieram życie w zgodzie ze sobą”