Opis

Prawdziwa Boska moc jest energią bardzo silną, ale jednocześnie delikatną i subtelną. Nie ma nic wspólnego z brutalną siłą czy dominacją, a takie wyobrażenia może mieć wiele osób – szczególnie te z karmą wojownika czy maga.

Doświadczając mocy, doświadczamy uczucia, że to co chcemy jest dla nas możliwe i osiągalne. Czujemy sprawczość naszej wewnętrznej energii i możliwość ukierunkowania jej na skuteczną realizację naszych celów.

Boska moc jest najpotężniejszą energią jaka istnieje i nie poddaje się żadnej innej mocy. Kreuje tylko to, co jest zgodne z Najwyższym Dobrem naszym i innych ludzi. Nie łamie wolnej woli innych istot i nie da się jej wykorzystywać do ich krzywdzenia. Jeśli macie w pamięci traumy związane z nadużywaniem mocy, to nie była to Boska moc, a jakaś inna.

Boską moc napędza czyste serce, a nie ego – stąd też nie da się jej wykorzystać do kreacji wymysłów ego, niemających nic wspólnego z naszym Najwyższym Dobrem. Może to prowadzić do błędnych wniosków o niemocy Boga lub jego niechęci do nas.

Boskiej mocy można nadawać pewien kierunek, ale jest ona mimo wszystko siłą w pewnym sensie niezależną od nas – jeśli ma działać w nas i poprzez nas, to musimy jej dać swobodę przepływu. Im mniej się upieramy że coś musi wyglądać dokładnie tak jak sobie wymyśliliśmy, tym skuteczniej będzie ona mogła działać w naszym życiu.

Jak się przejawia zblokowanie

Uczucie bezsilności i niemocy. Poczucie, że trafiamy na ściany (wewnętrzne i zewnętrzne), że jesteśmy w klatce bez wyjścia. Trudność w znajdowaniu rozwiązań i wyjść z problemów.

To często prowadzi do zniechęcenia i poczucia bezcelowości życia. Nie mamy ochoty działać, angażować się, ponieważ nie wierzymy w to, że uda się osiągnąć oczekiwane rezultaty. Często ucieka się w nadmierne spanie bądź w nieprzytomność.

Typowe wzorce blokujące cechę

Wzorzec: Ograniczające wyobrażenia o świecie materialnym – że materia ogranicza przepływ Boskich energii, że Bóg nie działa w świecie materialnym, że materia to ciężkość i sztywność.

Jak pracować: Oczyścić swój stosunek do materialnego świata, pogodzić się z tym światem, zaakceptować go takim jakim jest i zacząć postrzegać go na przytomnie, bez emocji i zaślepień. Istoty, które „upadły” w materię mają sporo pracy z uświadomieniem sobie i uzdrowieniem traumy „poupadkowej” w wyniku której zaczęły postrzegać ten świat przez pryzmat emocji i zaślepień.

Odkrywając świat materialny bez uprzedzeń zauważamy, że materia to również energia rządzona przez Boskie prawa. Mając czysty stosunek do tego świata i siebie oraz Boga w tym świecie możemy w pełni korzystać z mocy kreacji.

***

Wzorzec: Poczucie winy za nadużywanie mocy do krzywdzenia, manipulacji – w efekcie rezygnacja z mocy, zamknięcie na jej przejawianie.

Jak pracować: Przede wszystkim należy skonfrontować się ponownie z tymi traumatycznymi doświadczeniami, aby na trzeźwo i przytomnie zauważyć co to była za moc, skąd ją mieliśmy i dlaczego jej używaliśmy. W medytacji warto sobie uświadomić jak realnie przejawia się Boska moc, uświadomić sobie jak dobra, czysta i niewinna jest to energia.

Uwalniamy się również od poczucia winy, warto sobie uświadomić jak destrukcyjnie ono na nas działało, że dużo lepiej działa rozwijanie miłości w sercu, jeśli chcemy być „dobrzy” dla siebie i innych.

***

Wzorzec: Niska samoocena – osoby z niskim poczuciem własnej wartości nie są w stanie nawet przyjąć do wiadomości że mogłyby dysponować silną mocą sprawczą.

Jak pracować: Podnosimy poczucie własnej wartości, otwieramy się na świadomość swojego Boskiego potencjału. Ważna jest praca z uczuciem zasługiwania.

***

Wzorzec: Nieuzdrowiona relacja z Bogiem – bunt, poczucie odrzucenia, niezasługiwania, grzeszności. Wyobrażenie że „jestem pyłem marnym”.

Jak pracować: Uzdrawiamy relację z Bogiem, poznajemy Go, nawiązujemy z Nim intymną więź poprzez modlitwę i medytacje, oczyszczamy sobie wyobrażenia na temat Boga i Jego stosunku do nas. Pielęgnujemy w sobie poczucie że jesteśmy godni relacji z Bogiem i korzystania w pełni z Jego darów.

Przykłady afirmacji

  • „Mogę przejawiać Boską moc w tym świecie”
  • „Otwieram się na doświadczanie Boskiej mocy”
  • „Przejawianie mocy jest dla mnie niewinne, bezpieczne i korzystne”
  • „Moja moc jest czysta i niewinna”
  • „Już teraz mogę doświadczać Boskiej mocy”
  • „Zasługuje na wszelkie przejawy Boskiej mocy w moim życiu”
  • „Boska moc jest dla mnie”