Opis

Najczęściej wyróżnia się bezpieczeństwo tylko na czakrze sakralnej, aczkolwiek na podstawie swoich doświadczeń zauważyłem, że pewne aspekty bezpieczeństwa przejawiają się również na podstawie. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo rozumiane jako przetrwanie naszego fizycznego ciała w tym materialnym świecie.

Przejawianie tych aspektów bezpieczeństwa to poczucie, że zawsze mamy swobodną możliwość zaspokojenia naszych podstawowych potrzeb fizjologicznych. W pierwszej kolejności jest to dostęp do powietrza, wody i jedzenia bez których nie jesteśmy w stanie przeżyć. Dalej są to takie rzeczy jak posiadanie schronienia czy odzieży chroniącej przed warunkami atmosferycznymi. Generalnie chodzi o wszystko co jest niezbędne do fizycznego przetrwania.

Jak się przejawia zblokowanie

Żyjemy w społeczeństwie, gdzie można otrzymać darmowy nocleg czy pożywienie i przy odrobinie dobrej woli (np. zachowanie trzeźwości) ciężko o wykreowanie sobie całkowitej niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb do przetrwania (pomijając wypadki i choroby). Mimo to posiadając zblokowania na tym aspekcie bezpieczeństwa możemy czuć irracjonalny lęk przed śmiercią głodową, przed utratą wszystkiego i umieraniem na ulicy. Zazwyczaj są to obciążenia z poprzednich wcieleń, gdzie rzeczywiście kreowaliśmy sobie takie warunki życia.

Istnieje też ogrom ludzi doświadczających skutków wojny, życia w krajach trzeciego świata, którzy mają poważne problemy z tą cechą, ale oni raczej nie czytają tego poradnika, ponieważ są zbyt zajęci walką o przetrwanie. Jest to jedna z tych cech, która przy poważnych blokadach sprawia że nie jesteśmy w stanie zająć się czymkolwiek innym.

Typowe wzorce blokujące cechę

Wzorzec: Wzorce skrajnej biedy

Jak pracować: Otwieranie się na świadomość bogactwa i dostatku, akceptacja pieniędzy i dóbr w naszym życiu, przyjmowaniu od świata i ludzi, zasługiwanie na zaspokojenie podstawowych potrzeb, podstawy miłości do siebie

***

Wzorzec: Wyrzekanie się tego co materialne, odrzucanie materialnego świata

Jak pracować: Pogodzenie się z materią, zaakceptowanie tego świata, odpuszczenie sobie chęci ucieczki stąd, puszczenie wszelkich ślubowań wyrzekania się tego co materialne

***

Wzorzec: Nienawiść do swojego materialnego ciała

Jak pracować: Polubić i zaakceptować swoje fizyczne ciało, zaakceptować fakt że ciało ma swoje potrzeby i trzeba je zaspokajać, odkryć przyjemność i lekkość w zaspokajaniu swoich fizycznych potrzeb. Istoty „upadłe” często realizują próbę zniszczenia ciała, aby uwolnić się od materii co oczywiście nie działa – pozostaje więc tylko odreagować sobie takie wzorce.

***

Wzorzec: Silna autodestrukcja

Jak pracować: Często wiąże się ze skrajnymi formami poczucia winy i karania siebie, nienawiści do siebie, nie radzenia sobie z bardzo silnymi emocjami, które kierujemy do wewnątrz przeciwko sobie. Należy rozpoznać źródło tej autodestrukcji, skupić się na odpuszczeniu, akceptacji i przebaczeniu, a następnie ugruntować poczucie niewinności, miłości i szacunku do siebie

Przykłady afirmacji

  • „Mogę zaspokajać wszystkie moje fizyczne potrzeby”
  • „Zawsze i wszędzie jestem bezpieczny”
  • „Moje przetrwanie jest bezpieczne”
  • „Bóg zawsze dba o moje przetrwanie”
  • „Zawsze mam dostatek tego, co jest mi potrzebne do życia”
  • „Lubię/kocham/szanuje moje fizyczne ciało”
  • „Wszystkie potrzeby mojego ciała zawsze są zaspokajane”