Opis

Osobiście odczuwam tą cechę jako przytomne i świadome osadzenie w Boskiej rzeczywistości. Oznacza to przede wszystkim wolność od ucieczek w iluzje, sztuczne konstrukty i wszystko to nie pozwala w pełni doświadczać Boskości np. ucieczka w narkotyki, w światy astralne czy wirtualne.

Doświadczanie Boskiej rzeczywistości to kompletna, przepełniająca świadomość siebie, swojej Boskiej natury w ramach tego Boskiego świata. To znajomość i doświadczanie pełni Boskości, Boskiej natury wszechświata i swobodne poruszanie się w tym wszystkim.

To po prostu doświadczanie wszystkiego dokładnie takim, jakim jest – bez filtrów, uprzedzeń, emocji czy wyobrażeń.

Jak się przejawia zblokowanie

Wyobrażenia, filtry, emocje, przekonania, które przesłaniają nam prawdziwą naturę rzeczywistości. Życie przez pryzmat różnego rodzaju iluzji, zaburzających prawdę.

Typowe wzorce blokujące cechę

Wszystkie wzorce jakie mogą zaistnieć – każdy z nich przesłania nam rzeczywistość :)

Przykłady afirmacji

„Otwieram się poznawanie Boskiej rzeczywistości, takiej jaką jest naprawdę”
„Uwalniam się od wszystkiego, co przesłania mi Boską rzeczywistość”
„Wybieram trzeźwe i przytomne postrzeganie rzeczywistości”