Opis

Ciężko oddać sedno tej cechy słowami, bo piękna się po prostu doświadcza w swoich uczuciach, gdy rozwiniemy w sobie odpowiednią wrażliwość i świadomość.

Nasza Boska natura i wszelkie przejawy Boga we wszechświecie są niezwykle piękne w swojej istocie, a urzeczywistnienie tej cechy oznacza otwartość na doświadczanie tego całego piękna, takiego jakim jest naprawdę. Doświadczamy piękna naszej duszy, piękna miłości, otaczającego nas świata czy Boskich ingerencji w ten świat. Uświadamiamy sobie, że na każdym kroku piękno wylewa się z różnych przejawów rzeczywistości. Potrafimy je dostrzec nawet w sercu „złych” i pogubionych ludzi.

Jak się przejawia zblokowanie

Nadmierne przywiązanie do brzydoty i spaczeń świata, postrzeganie życia poprzez ich pryzmat bez dostrzegania ogromu Boskiego piękna wszędzie wokół.

Typowe wzorce blokujące cechę

Wzorzec: Negatywne przekonania na temat ludzi, świata, nas samych, nakręcenie w negatywnych emocjach. Uparte trzymanie się negatywnej wizji rzeczywistości.

Jak pracować: Zauważyć, że nasze negatywne doświadczenia wynikały z naszej otwartości i były jedynie małym wycinkiem całej rzeczywistości. Nawet jeśli otaczaliśmy się złymi, spaczonymi doświadczeniami, to nie znaczy jeszcze że dominują one wszędzie i u wszystkich – zawsze można tworzyć wokół siebie taką przestrzeń, która jest pełna dobra i piękna.

Przykłady afirmacji

„Otwieram się na doświadczanie piękna w moim życiu”
„Dostrzegam coraz więcej piękna w świecie”
„Z coraz większą łatwością dostrzegam piękno wokół mnie i we mnie”