Opis

Zaradność to umiejętność wykorzystywania naszej Boskiej natury w praktyce – cóż nam bowiem po tych wszystkich cechach, jeśli nie będziemy potrafili wykorzystać ich potencjału w świecie zewnętrznym.

Fundamentem Boskiej zaradności jest przede wszystkim świadomość swojego potencjału i możliwości, świadomość swojej Boskiej natury i wszystkiego co się z tym wiąże.

Często za zaradnych ludzi uważa się kombinatorów czy manipulatorów, czyli wszystkich którzy osiągają sprawnie swoje cele, niezależnie od tego w jaki sposób to robią. Boska zaradność oznacza jednak korzystanie z Boskich darów, możliwości, wsparcia i wszystkiego tego, co stoi w zgodzie z Najwyższym Dobrem naszym i innych istot. Mając urzeczywistnioną tą cechę zauważamy bowiem, że żadne manipulacje nie są potrzebne, ponieważ zawsze istnieją dużo korzystniejsze możliwości realizacji naszych celów – nie raz wiąże się to z tym, że korzystamy nie tylko my, ale również inni.

Pogłębiając swoją samoświadomość, coraz bardziej zauważamy to, że jesteśmy kompletni, że nic nam nie brakuje, że sami jesteśmy dla siebie źródłem wszelkiego dostatku i dobra. Mając taką świadomość naturalnym staje się to, że nie szukamy rozwiązań czy środków gdzieś na zewnątrz, ale w sobie. Wszystko co realnie jest nam potrzebne staje się zawsze dostępne w taki czy inny sposób, więc pozostajemy w świadomości tego, że zawsze i wszędzie, niezależnie od sytuacji, sobie świetnie poradzimy.

Jak się przejawia zblokowanie

Poczucie wybrakowania, przekonanie że nie mamy wystarczających umiejętności, zasobów czy czegokolwiek innego do realizacji naszych celów i sprawnego funkcjonowania w świecie.

Typowe wzorce blokujące cechę

Wzorzec: Braki w świadomości swojej natury, swoich możliwości, mocy czy talentów.

Jak pracować: Praktyka samopoznania i uwalnianie się od wszelkich ograniczających wyobrażeń na temat nas samych i naszego funkcjonowania w świecie.

***

Wzorzec: Niska samoocena, przekonania o tym, że nie jesteśmy dość dobrzy, negatywne opinie na nasz temat, itp.

Jak pracować: Praca z samooceną i otwieraniem się na świadomość swoich możliwości.

***

Wzorzec: Uwieszanie się na cudzej zaradności, korzystanie z cudzych przejawów, a nie swoich.

Jak pracować: Zauważyć jaką ceną za to płacimy (zależność od kogoś, ugruntowywanie się w poczuciu niesamodzielności), otwierać się na poznawanie własnych możliwości i stopniowe wdrażanie ich w życie, zastępowanie uzależnienia samodzielnością i niezależnością.

Przykłady afirmacji

  • „Potrafię być zaradny”
  • „Jestem zaradnym mężczyzną / zaradną kobietą”
  • „Otwieram się na korzystanie z moich umiejętności i talentów”
  • „Pozwalam sobie na sprawne i skuteczne działanie w świecie”