Opis

Prawdziwa wolność wynika ze świadomości tego jak funkcjonuje nasza wolna wola. To jest świadomość tego, że wszystko co nas spotyka, wszystko czego doświadczamy jest skutkiem naszej woli. Nawet jeśli spotyka nas coś złego z powodu samej tylko nieświadomości czy podatności na coś, to patrząc szerzej – jest to skutek naszych przeszłych wyborów i intencji. Sami musieliśmy kiedyś wejść w jakieś niższe energie, żeby być na nie podatni.

Realnie więc nie ma takiej siły we wszechświecie, która narzuciła by nam swoją wolę. Nie robi tego nawet Bóg, który nie po to obdarzył nas wolną wolą, aby ją łamać.

Świadomość wolności jest więc świadomością tego, że wszystko czego doświadczamy jest zależne od nas samych i naszych własnych wyborów. Nawet jeśli ktoś ma nad nami w jakimkolwiek stopniu władzę czy wpływ na nasze życie to jest to skutek pozbawienia tej władzy przez nas samych.

Za tym wszystkim idzie jeszcze jeden ważny wniosek – mamy całkowitą wolność wybierania czegokolwiek, również tego co jest dla nas szkodliwe i sprzeczne z naszą Boską naturą. Wszystko jest na swój sposób właściwe, ale każde odstępstwa od własnej natury wiążą się w sposób naturalny z negatywnymi konsekwencjami. Nie jest to żadna Boska kara, a zwyczajne prawo natury, które tak działa ponieważ tak jest skonstruowany świat.

Możemy więc wybierać nieświadomość, przejawianie niskich energii czy udawanie kogoś, kim nie jesteśmy. Mając jednak pełną świadomość swojej prawdziwej natury i tego czym jest wolność – zanika w nas jakakolwiek potrzeba realizowania czegokolwiek, co stoi w sprzeczności z naszą naturą. Jest to po prostu głupie, bez sensu, szkodliwe i nie ma żadnego powodu, dla którego warto by było to robić :)

Wiele istot zaciekle broni swojej wolności do tego co nieboskie i ma do tego pełne prawo, więc można tak się bawić przez bardzo długi czas. Rozwijając jednak świadomość zauważamy coraz bardziej że wszystko co jest sprzeczne z Boskimi energiami, jest tak naprawdę niewarte uwagi.

Jak się przejawia zblokowanie

Poczucie zniewolenia, zależności od czynników zewnętrznych np. innych ludzi, pracy, sytuacji gospodarczej, itd. Jest to efekt najczęściej uciekania przed odpowiedzialnością za siebie i swoje życie – często łatwiej wydaje się zwalić tą odpowiedzialność na wszystko inne, tylko nie siebie, ponieważ wtedy trzeba by się przyznać do swoich nieczystych intencji, które wykreowały nam konkretną, nieprzyjemną sytuację życiową.

Typowe wzorce blokujące cechę

Wzorzec: Zrzucanie odpowiedzialności na innych.

Jak pracować: Poczuć się w porządku ze swoimi błędnymi decyzjami, dać sobie przestrzeń do błądzenia, oczyszczać swoje intencje i otwierać się na coraz korzystniejsze decyzje. Zauważyć że lepiej jest popełniać własne błędy niż cudze.

***

Wzorzec: Silne poczucie zależności od kogoś lub czegoś.

Jak pracować: Sprawdzić dlaczego temu komuś lub czemuś nadajemy aż taką moc, zauważyć realnie jaki ma to na nas wpływ. Oczyścić daną relacją czy stosunek do danej sytuacji, pomodlić się o rozwiązania i pokazanie drogi wyjścia, zaufać że ta się zawsze znajdzie.

Przykłady afirmacji

  • „Jestem niewinny i w porządku, gdy przejawiam moją wolną wolę”
  • „Otwieram się na pełną wolność”
  • „Zwracam sobie wolność od/do…”