Opis

Wiele osób spontanicznością nazywa głupie, nieprzemyślane zachowania, stąd też często cecha ta kojarzy się negatywnie osobom o nieco bardziej rozważnym podejściu do życia.

W kontekście Boskich cech spontaniczność powinniśmy rozumieć bardziej jako autentyczne, naturalne działania bez nadmiernej kontroli, presji czy innych przymusów.

Człowiek spontaniczny jest naturalny, ponieważ nie kalkuluje swoich działań, nie analizuje umysłem wszelkich za i przeciw – po prostu korzystając z rozwiniętego kontaktu ze swoim wnętrzem, intuicją i uczuciami kieruje się nimi, a te prowadzą go ku najlepszym, najkorzystniejszym rozwiązaniom bez analiz i kontroli.

Boska spontaniczność wymaga zaufania sobie oraz swoim uczuciom i mimo, że często wiąże się z sięganiem po „nieznane”, to nie towarzyszą temu emocje lęku, niepewności czy adrenaliny typowej dla sytuacji ryzykownych. Nie jest to żaden szalony ani ryzykowny akt odwagi, a spokojne, zrównoważone i bezpieczne oddanie się Boskiemu przepływowi.

Jak się przejawia zblokowanie

Tu często mamy dwie skrajności. Pierwsza to nadmierna kontrola, sztywność w działaniu, umysłowe analizowanie wszystkiego, zaś druga skrajność to działanie bezmyślne, w odcięciu zarówno od umysłu, jak i też od Boskich uczuć, a więc na oślep lub pod wpływem zewnętrznych czynników np. wpływ ludzi z otoczenia.

Typowe wzorce blokujące cechę

Wzorzec: Przekonania, że spontaniczność jest równa bezmyślności, lęk przed puszczeniem kontroli

Jak pracować: Zbudować fundamenty poczucia bezpieczeństwa i zaufania do siebie, swoich uczuć, intencji i działań. Zauważyć że im lepszy mam stosunek do siebie, tym bezpieczniejsze i korzystniejsze są wszelkie nasze decyzje i działania.

***

Wzorzec: Potrzeba imponowania innym, robienie czegoś wbrew sobie, aby coś udowodnić sobie i innym (np. że nie jesteśmy tchórzami)

Jak pracować: Praca z samooceną, otwarcie się na świadomość własnej wartości, która jest niezależna od tego co inni sobie wyobrażają na nasz temat, dobieranie sobie bardziej harmonijnego towarzystwa, które ceni to jacy jesteśmy naprawdę.

Przykłady afirmacji

  • „Jestem bezpieczny, gdy jestem spontaniczny”
  • „To niewinne, bezpieczne i w porządku, gdy pozwalam sobie na spontaniczność”
  • „Mogę ufać sobie i swoim intencjom”
  • „Uczę się spontanicznego przejawiania swojej Boskiej natury”